Політика приватності

Ця Політика приватності (надалі також Політика) пояснює, яким чином Громадська організація ГО «misto.cafe» (надалі – Організація), що зареєстрована та законно здійснює діяльність за законодавством України, збирає інформацію про Вас (Ваші персональні дані) при відвідуванні Вами веб-сайту (далі – Сайт) та як ця інформація (дані) обробляється.

Відвідуючи Сайт Ви приймаєте цю Політику приватності, Ви дозволяєте Організації обробляти інформацію про Вас (персональні дані)  відповідно до цілей, що вказані у цій Політиці.

Цим Ви підтверджуєте, що Ви маєте достатню правоздатність та дієздатність для надання згоди з цією Політикою приватності, в тому числі згоди на обробку Ваших персональних даних на умовах, що тут викладені. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів.

Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Політики приватності, не використовуйте Сайт, не вчиняйте жодних дій, які можуть свідчити про Вашу згоду з умовами цієї Політики.

1. Основні терміни

Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

2. Права суб’єктів персональних даних

Організація доводить до Вашого відома Ваші права як суб’єкта персональних даних, відповідно до норм чинного законодавства України.

Суб’єкт персональних даних має право:

 1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. На доступ до своїх персональних даних;
 4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3. Збір персональних даних

Персональні дані, які ми збираємо і використовуємо залежить від того, які дії Ви вчиняєте на Сайті.

Інформація збирається автоматично через Сайт.

Коли Ви отримуєте доступ до Сайту, ми автоматично збираємо інформацію про Вас, в тому числі:

 • Лог файли: Ми реєструємо інформацію про використання Сайту, в тому числі тип використовуваного пристрою, час доступу.
 • Інформацію про пристрій: ми збираємо інформацію про пристрій, який Ви використовуєте для доступу до Сайту, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби і т.д.
 • Інформацію про використання: ми збираємо інформацію про використання Сайту, в тому числі і ваші дії на Сайті, якщо такі є.
 • Інформацію про інтереси: ми збираємо інформацію про матеріал, який вас цікавить, пов’язаний з використанням Вами Сайту.
 • Ваші геолокації: Ми збираємо інформацію про ваші геолокації.

Коли Ви натискаєте кнопку «Долучитися» і заповнюєте відповідну форму, ми збираємо наступні дані, які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних, зокрема:

 • Ваше прізвище, ім’я, по-батькові;
 • Ваша сфера діяльності (місце роботи);
 • Посилання на ваші аккаунити (сторінки) в соціальних мережах (зокрема, Facebook, Instagram);
 • Адреса електронної пошти;
 • Номер мобільного телефону;
 • Фото;
 • Ваш мотиваційний лист.

Дані, які надаються Вами при натисканні кнопки «Долучитися», збираються Організацією, зокрема, з метою визначення можливості Вашої участі в проєкті Організації «misto.cafe» (зокрема, відбір кандидатів), контактів з Вами, а також у випадку погодження (відбору) Вас як кандидата, для подальшої реалізації цього проєкту Організації та/або інших проєктів, у яких Ви братимете участь, а також можливого членства в Організації. Повідомляємо, що фото, яке Ви надаєте, у випаду проходження Вами відповідного відбору до проєкту та/або членства у Організації, а також інші персональні дані, які Ви надаєте, можуть бути оприлюднені, розміщені, опубліковані (показані не обмеженому колу осіб) на Сайті, на сторінках Організації у соціальних мережах і прийнявши цю Політику, Ви надаєте згоду на це. Будь-яке додаткове погодження (згода, дозвіл) для публікації, оприлюднення, розміщення вашого фото та інших персональних даних не вимагається і це не вважатиметься порушенням Ваших немайнових прав, в тому числі як суб’єкта персональних даних.


Інформація, яку ми збираємо з інших джерел

Ми також можемо отримувати інформацію з інших джерел і об’єднувати з інформацією, яку ми збираємо через Сайт.


Організація не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

4. Обробка персональних даних

Володільцем Ваших персональних даних є Організація (вул. Богдана Хмельницького, 26).


Для забезпечення безпеки персональних даних, Ваші персональні дані можуть зберігатися на сервері за межами України, в тому числі на серверах третіх осіб.


Ми можемо надавати інформацію про Вас третім особам:

 • Членам Організації, її працівникам, контрагентам, консультантами та іншими особам, яким необхідний доступ до такої інформації для реалізації проєкту (ів) Організації;
 • У відповідь на запит про надання інформації, якщо ми вважаємо, що розкриття інформації відповідає вимогам застосовуваного законодавства, в тому числі на запит (ухвалу, тощо) суду;
 • Для захисту прав, власності та/або безпеки Організації та/або інших осіб;
 • Третім особам, що бажають забезпечити рекламу відповідного змісту для Вас і мають правові відносини з Організацією (у такому випадку ми надаємо тільки знеособлену інформацію).

Ми можемо доручати обробку Ваших персональних даних третім особам, відповідно до укладеного договору.


Ми також можемо надавати третім особам на наш вибір зведену інформацію або знеособлену інформацію, яка не може бути використана Вашої ідентифікації.

5. Цілі обробки персональних даних

Ми можемо обробляти Ваші персональні дані для різних цілей, в тому числі для:

 • Розробки нових сайтів і проєктів;
 • Забезпечення, підтримки і покращення Сайту;
 • Здійснення відбору кандидатів для участі в проєкті Організації та/або відбір членів Організації;
 • Реалізація проєкту (ів) Організації, відповідно до мети її діяльності;
 • Членство в Організації;
 • Надсилання Вам повідомлень, здійснення дзвінків чи іншим способом комунікації;
 • Надсилання Вам цільового, в тому числі рекламного контенту (матеріалу) відповідного змісту (включаючи оголошення), що надаються третіми особами або нами. При цьому, ми не несемо ніякої відповідальності за зміст, наданих третіми особами послуг або товарів;
 • Надання новин та інформації про Сайт, що на нашу думку, буде представляти інтерес для Вас.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі веб-сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, Організація рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які свої персональні дані.

6. Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до цілей їх обробки.

7. Доступ до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди таких третіх осіб, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Ви маєте право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно.

8. Безпека

Організація приймає розумні заходи для захисту персональних даних від втрати, крадіжки, неправильного використання та несанкціонованого доступу, розкриття, зміни та знищення.

9. Зв’язок

Ви можете звернутись із запитаннями щодо цієї Політики приватності в будь-який час, написавши відповідного листа на адресу електронної пошти [email protected].

Для відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була Вами надана Організації відповідно до цієї Політики, Ви можете звернутись у будь-який час, написавши відповідного листа на адресу електронної пошти [email protected].

10. Зміна Політики приватності

Організація може змінювати цю Політику приватності час від часу. Якщо ми внесемо зміни, то ми повідомимо Вам, оновивши дату в верхній частині цієї Політики. Ми рекомендуємо Вам ознайомлюватися з Політикою приватності, коли Ви отримуєте доступ до Сайту, щоб залишатись проінформованим про порядок обробки персональних даних.